آثار ما

موسسه فرهنگی هنری الهام فیلم تنها پایه گذار ساخت فضاهای مجازی در ایران

آثار

loveworm کلیپ سینتماتیکی

تولید محتوای مجازی

شبیه سازی

رباعیات خیام

مراحل تولید سینمایی با روش realtime compositing در آنریل انجین

ساختار فضای مجازی ویرچوال پروداکشن